Skip to main content

Wij hebben een transactiepraktijk en een commerciële procespraktijk.

Enerzijds assisteren wij ondernemers, investeringsmaatschappijen en familiy offices bij overnames, venture capital investeringen en financieringen. Wij stellen de transactiedocumentatie op en onderhandelen die uit. Juridische kwesties maken wij begrijpelijk, zodat onze cliënten de beste commerciële beslissingen kunnen maken. Wij verrichten due diligence en begeleiden transacties tot en met de closing. Ook na de transactie blijven wij indien gewenst betrokken en adviseren wij bijvoorbeeld over werknemersparticipaties, investeringsrondes en het aangaan van commerciële contracten. Wij werken met veel plezier zowel nationaal als internationaal. Dit is onze transactiepraktijk.

Anderzijds assisteren wij ondernemers ook bij commerciële geschillen. De wederpartij komt dan vaak haar verplichtingen op grond van een overeenkomst niet na of handelt onrechtmatig. Wij onderhandelen aan de wind, sommeren, leggen beslag, dagvaarden en pleiten in onze toga bij de rechtbank en in hoger beroep bij het hof. We focus on the ball en bijten ons in een zaak vast. Wij laten pas los als daar aanleiding voor is. Dit is onze commerciële procespraktijk.

Wij richten ons op de tech, duurzame en nautische sector.

Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V.
Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam